Mere undervisning skal bane vej for kvalitetsløft på ungdomsuddannelserne

Lærerne skal ikke arbejde mere, men tilbringe mere tid sammen med eleverne. Skoleledelserne skal have større ansvar og mere fleksibilitet.

Regeringen vil styrke kvaliteten af erhvervsuddannelserne yderligere og sikre et kvalitetsløft af de gymnasiale uddannelser og voksen- og efteruddannelsesindsatsen, til dem der har fået mindst uddannelse. Det skal blandt andet ske ved at anvende de eksisterende ressourcer mere hensigtsmæssigt.

En forbedring af kvaliteten på alle de tre områder – erhvervsuddannelser, voksen- og efteruddannelse og de gymnasiale uddannelser – forudsætter ifølge regeringen, at lærere og elever og voksne kursister skal have mere tid sammen til undervisning og læring.

Børne- og Undervisningsministeriet har beregnet, at lærerne i det almene gymnasium underviser i gennemsnit kun ca. 9 timer om ugen. På erhvervsgymnasierne underviser lærerne i gennemsnit ca. 11 timer om ugen, på erhvervsuddannelserne ca. 14 timer, og på de almene voksenuddannelser (AVU) ca. 11 timer om ugen i de 40 uger et skoleår typisk varer.

Det er regeringens mål, at lærerne ikke skal arbejde mere, men de skal tilbringe mere tid sammen med eleverne. Samtidig skal skoleledelserne have et større ansvar for og mere fleksibilitet.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 har finansministeren derfor som arbejdsgiver på de statslige uddannelsesområder stillet krav om, at der sker en normalisering af lærernes særlige arbejdstidsregler, så lærerne får arbejdstidsregler, der svarer til dem, andre medarbejdere på arbejdsmarkedet har.

Direktør Henrik Bach Mortensen

”Regeringens ambitiøse udspil kan bane vejen for bedre uddannelser for både unge som voksne.

Arbejdsgiverne støtter, at eleverne på vores ungdomsuddannelser skal undervises mere af lærerne.

Hvis eleverne skal opnå de høje personlige og faglige kompetencer, der er nødvendige på et globalt arbejdsmarked, hvor virksomhederne konkurrere om at ansætte de dygtigste medarbejdere, så er der ingen vej uden om en dramatisk bedre udnyttelse af ressourcerne.

Danmark er et af de lande, der bruger flest penge på uddannelse, men vi ligger slet ikke i top med resultaterne. Det er derfor helt nødvendigt at nytænke, hvordan vi får verdens bedste ungdomsuddannelser”.

Uddannelse
18. december 2012
KONTAKT