10.000 job kunne ikke besættes

På trods af at ledigheden ikke er faldet, oplever flere virksomheder, at de ikke kan besætte ledige job. Tallene bekræfter beskæftigelsesministerens kritik af beskæftigelsessystemet, mener DA

Arbejdsmarkedsstyrelsen har præsenteret sin halvårlige undersøgelse af rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet.

Arbejdsgiverne har forgæves søgt efter arbejdskraft til 10.000 jobs. I sammenligning med undersøgelsen fra efteråret 2011 er der tale om cirka 2.000 flere forgæves forsøg på rekrutteringer. I undersøgelsen fra efteråret 2011 var der cirka 8.000 forgæves rekrutteringsforsøg.

De forgæves forsøg på rekruttering har særligt ramt den private sektor. 1.700 virksomheder har som følge af rekrutteringsproblemerne tabt ordrer.

Der er blandt andet registreret 113 forgæves forsøg på at rekruttere rengøringsassistenter, 98 forgæves forsøg på at rekruttere specialarbejdere, 134 forgæves forsøg på at ansætte taxichauffører.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Beskæftigelsessystemet har svigtet arbejdsmarkedet, og der er brug for, at vi kommer til bunds i, om svigtet foregår i jobcentrene, i a-kasserne eller begge steder.

Det er trist at opleve, at tusindvis af job ikke kan besættes på trods af, at der er mere end 160.000 ledige. Det er en klar dokumentation af, at beskæftigelsesministeren har helt ret i sin hårde dom over beskæftigelsessystemet, der ikke løser sin opgave tilfredsstillende.

Jobcentrene og a-kasserne har fået værktøj på værktøj til at hjælpe de ledige til at matche de ledige job. Men når så mange stillinger ikke kan besættes, så har jobcentre og a-kasser et forklaringsproblem.

Det må forventes, at jobcentre nu skærer ud i pap, at det er uacceptabelt, hvis ledige på dagpenge eller kontanthjælp ikke søger job, de kan bestride.”

Arbejdsmarked
3. januar 2013
KONTAKT
LINKS
Arbejdsmar-kedsstyrelsens undersøgelse