Mange virksomheder får gode akutansøgninger – men andre får slet ingen

Hver tredje virksomhed karakteriserer ansøgerfeltet af akutledige som ”særdeles gode eller gode” – men mange virksomheder får ingen eller kun ukvalificerede ansøgninger

Ugebrevet A4 har i dag offentliggjort en undersøgelse af virksomhedernes første erfaringer er med at opslå akutjob.

Der indgår 200 job i undersøgelsen, der både omfatter private og offentlige virksomheder.

Kravet til et akutjob er, at det opslås på jobnet med en særlig markering af, at ”akutledige” også opfordres til at søge stillingen. En akutledig er en person, der har mindre end tre måneder tilbage i dagpengesystemet.

Akutledige kan frem til sommer både omfatte personer, der har gået ledige i 2, 2½ og 4 år.

Undersøgelsen viser, at de fleste arbejdsgivere, der har slået akutjob op, har fået få eller ingen ansøgninger fra akutledige. 55 pct. af virksomhederne siger, at mellem 0 og 10 procent af ansøgningerne kom fra akutledige. Meget få virksomheder har oplevet, at mere end 30 procent af ansøgerne var akutledige.

På trods af det så har de akutledige fået 24 procent af stillingerne.

Virksomhederne er blevet bedt om at give en samlet karakter af ansøgerfeltet (både for akutledige og ikke-akutledige). Ikke overraskende er virksomhederne mere begejstrede for de kvalifikationer, de finder hos dem, der f.eks. kommer direkte fra et job. Men en tredjedel af virksomhederne mener faktisk, at ansøgerfeltet af akutledige kan betegnes som ”særdeles gode eller gode”. En lige så stor gruppe karakteriserer de akutledige ansøgere som ”dårlige eller meget dårlige”, mens en tredjedel hverken vil kalde dem dårlige eller gode.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Denne undersøgelse er gennemført på et meget tidligt tidspunkt, så alle konklusioner må drages med alle mulige forbehold.

Men det må betragtes som positivt, at så mange virksomheder har fået gode ansøgere fra akutledige. En tredjedel af virksomhederne vil hverken karakterisere de ledige som gode eller dårlige, og samlet betyder det, at måske omkring halvdelen af virksomhederne har fået flere attraktive ansøgere end de ellers ville have fået.

Der er jo ingen, der bliver bedre af at gå ledig på dagpenge og kontanthjælp, og i den gruppe, som nu kan miste retten til dagpenge og skal overgå til kontanthjælp, er der ledige, der både har gået 2, 2½ og 4 år på dagpenge.

Mange arbejdsgivere har oplevet, at de ikke fik ansøgninger fra akutledige. Formålet med at slå stillingerne op som akutjob er at gøre dem synlige også for de akutledige. Men det er jo ikke nok at virksomhederne gør sig synlige for de akutledige, hvis de akutledige holder sig skjult for virksomhederne. Jyllands-Posten havde 19. december en gennemgang af 100 akutopslag, som desværre viste, at selv stillinger, som ikke krævede særlige forudsætninger, var helt uden ansøgere fra akutledige.

Det er selvfølgelig afgørende, at Jobcentre og A-kasser bakker op og gør det helt klart for de ledige, at stillinger, som de kan bestride, skal søges helt og fuldt”.

Mere viden:

Kaas & Mulvad: Rundspørge blandt arbejdsgivere om akutjob

Arbejdsmarked
21. december 2012
KONTAKT
LÆS MERE
Mere videnKaas og Mulvad: Rundspørge blandt arbejdsgivere om akutjob