Flere vil gå fra dagpenge til kontanthjælp

Beskæftigelsesministeriet opjusterer skønnet for, hvor mange der vil overgå fra dagpenge til kontanthjælp. Arbejdsmarkedet fungerer slet ikke godt nok, siger DA

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har i dag fremlagt et revideret skøn for, hvor mange ledige, der vil miste retten til dagpenge i 1. halvår 2013. Der er tale om en kraftig opjustering fra de forventede 7-12.000 til nu 17-23.000.

De ledige vil i dette forår ikke miste retten til offentlig ydelse, men gå fra dagpengeniveauet til kontanthjælpsniveauet. Det vil for forsørgere sige 80 pct. af dagpengeniveauet og for enlige 60 pct. af dagpengeniveauet. Denne særordning blev resultatet af finanslovsforhandlingerne mellem regeringen og Enhedslisten.

Arbejdsmarkedsstyrelsen offentliggjorde i sidste uge en undersøgelse, der viste at der sidste efterår i en to måneders periode var 10.000 forgæves forsøg på at rekruttere medarbejdere.

Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen:

”Arbejdsmarkedet fungerer slet ikke godt nok. Det er ikke holdbart.

Mens vi har tabt konkurrenceevne og mistet arbejdspladser, har vi oplevet, at virksomheder forgæves har forsøgt at rekruttere til helt almindelige stillinger som taxichauffører og rengøringsmedarbejdere.

Andre virksomheder har løst rekrutteringsproblemerne, ved i stort omfang at tiltrække udlændinge til Danmark for at besætte stillinger, der end ikke kræver særlige kvalifikationer.

Aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om uddannelseskontanthjælp medvirkende til, at vi i mindre grad end ventet har set, at ledige finder job tæt på, at de har opbrugt deres dagpenge. Det svækker motivationen til at påtage sig et arbejde til f.eks. 110 kroner i timen.

Der mangler helt klart politiske initiativer, der kan forbedre virksomhedernes konkurrenceevne. Det er reelt set den eneste vej til større beskæftigelse på lang sigt.

Det er en ekstraordinær situation, der er det næste halve år, og der er brug for at Jobcentre og a-kasser lægger sig i selen for at bruge deres mange værktøjer til at sikre en bedre matchning mellem virksomhederne og de ledige. Samtidig bør vi overveje, hvordan arbejdsmarkedssystemet kan gøres langt mere effektivt.”

Arbejdsmarked
10. januar 2013
KONTAKT