Dansk Arbejdsgiverforening har den 11. januar 2013 svaret Justitsministeriet i sagen om

Høringssvar på udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven

DA har modtaget høring om udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven, hvor der gives adgang for asylansøgere til at arbejde og bo uden for asylcentre m.v.

DA skal oplyse, at sagen falder uden for DA’s virkefelt, og at vi under henvisning hertil ikke ønsker at afgive bemærkninger.

KONTAKT
Publiceret:
14. januar 2013