TV2 sammenligner æbler og pærer

TV2 får meget forskellige rådighedsbeløb til at være lige gode

DA’s arbejdsmarkedsrapport om konkurrenceevne og offentlig forsørgelse har været meget diskuteret siden offentliggørelsen søndag. I rapporten konkluderes, at Danmark generelt er det land, hvor det dårligst kan betale sig for modtagere af overførselsindkomster at tage et arbejde.

I går fremførte TV2 den indvending mod rapporten, at de havde et konkret eksempel på en modtager af kontanthjælp i Sverige, der fik et højere beløb end en tilsvarende i Danmark.

I det svenske eksempel er kontanthjælpen for en enlig med to børn:

Det tal sammenligner TV2 med oplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen i Danmark, hvor de dog ikke medtager at de danske børnepenge ved to børn er ca. 50.000 højere. Man tager også udgangspunkt i to meget forskellige huslejer. Man har særlig støtte med i Sverige, men ikke i Danmark.

Alt i alt når TV2 frem til at den svenske kontanthjælp er mere lukrativ i eksemplet på trods af, at rådighedsbeløbet er godt 9.000 i Sverige mens det er godt 13.000 i Danmark. Det fremgår af det svar, som beskæftigelsesminister Mette Frederiksen afleverede til Folketinget den 15. januar i år.

At TV2’s eksempel er misvisende betyder ikke, at der ikke kan findes eksempler på personer på overførselsindkomst i Sverige, der får mere end personer i Danmark. Svenskerne kompenserer 100 pct. for boligudgifter og lægger mere vægt på diverse tillæg, og derfor kan der findes eksempler på svenske kontanthjælpsmodtagere der under bestemte forudsætninger får mere end i Danmark. De er bare ikke typiske.

Når OECD sammenligner på baggrund af typiske eksempler for en enlig med to børn, så ser det sådan ud:

DA’s rapport viser i øvrigt, at Danmark i særlig grad skiller sig ud,når det drejer sig om par, hvor begge er på kontanthjælp.

Underdirektør Erik Simonsen:

”Vores ønske med rapporten er at åbne danskernes øjne for, at vi har skabt et forsørgelsessystem i Danmark, der fastholder personer på passiv offentlig ydelse, hvor andre lande – ikke mindst svenskerne – har formået at vende strømmen, så flere og flere får et liv, hvor de tjener deres egne penge.

Et dansk par med to børn, der begge modtager kontanthjælp, og hvor den ene får et arbejde til 21.000 kr. pr. måned, får mindre end 4 kr. for hver 100 kr., personen i arbejde tjener. I de lande, der sammenlignes med i rapporten, er denne gevinst meget højere”.

Mere viden

Spørgsmål/svar nr. 79 af 30. november 2012 om rådighedsbeløb for en udeboende enlig kontanthjælpsmodtager under 25 år.

Arbejdsmarked
5. februar 2013
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LÆS MERE
Mere viden