2012 blev et år med mange nye praktikpladser

2012 sluttede af med en markant stigning i indgåede praktikpladser

Der blev i december 2012 indgået over 60 pct. flere praktikpladsaftaler i forhold til samme måned året før. Det viser nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. I december 2012 er der indgået ca. 5.600 uddannelsesaftaler. Og hen over året er der indgået over 48.000 nye uddannelsesaftaler. Der er således tale om en vækst på 2 pct. i 2012. Alene i 4. kvartal 2012 er der registreret en stigning på 33 pct. sammenlignet med periode året før.

Statistikken viser desuden, at der ultimo december 2012 var 9.796 praktikpladssøgende elever, og heraf var 4.389 elever i skolepraktik.

I november 2012 fastslog en politisk aftale på området en afvikling af præmie- og bonusordningen for uddannelsesaftaler. Ordningen videreføres dog midlertidigt i 2013, men på et lavere kompensationsniveau for virksomhederne.

Chefkonsulent Charlotte Hougaard Møller:

”Det er meget tilfredsstillende, at 2012 er endte som et godt år i forhold til praktikpladssituationen. Den positive udvikling er især glædelig, når man ser det i sammenhæng med den økonomiske krise, som har bidt sig fast i Danmark.

Afviklingen af præmie- og bonusordningen, der blev aftalt i november sidste år, kan bidrage til den positive udvikling ultimo 2012. Aftalen har givetvis fået nogle virksomheder til at fremrykke behovet for oprettelsen af praktikpladser fra starten af 2013 til slutningen af 2012. Det kan få en vis betydning for udviklingen i de kommende måneder. Men alt i alt et godt år, hvor virksomhederne har leveret mange uddannelsesaftaler.”

Uddannelse
8. februar 2013
KONTAKT
LINKS
MBU's praktik- pla­dsstatistik ultimo december 2012