BeskæftigelsesIndikator på DA-området 4. kvartal 2012

  • Fortsat faldende beskæftigelse på DA-området
  • Faldet mindst i Østdanmark

På DA-området faldt beskæftigelsen 1,9 pct. fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator. Udviklingen i beskæftigelsen på DA-området under ét adskiller sig således ikke væsentligt i forhold til kvartalet forud, hvor beskæftigelsen faldt 2,0 pct.

Inden for fremstillingsvirksomhed faldt beskæftigelsen 2,4 pct. fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012 jf. figuren neden for. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed og inden for serviceprægede erhverv faldt beskæftigelsen henholdsvis 2,2 pct. og 1,6 pct. fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012.

Beskæftigelsen regionalt

Beskæftigelsen faldt i alle regioner fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012, jf. tabellen i 'læs mere boksen'. Faldet var størst i Region Nordjylland (3,8 pct.) efterfulgt af Region Syddanmark (3,0 pct.) og Region Midtjylland (2,0 pct.). I Region Sjælland og Region Hovedstaden faldt beskæftigelsen med 1,2 pct. Region Hovedstaden har tegnet sig for det mindste fald blandt de fem regioner i de seneste seks kvartaler.

Om BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner og brancher. Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 4. kvartal 2011 og 4. kvartal 2012, er med i BeskæftigelsesIndikatoren. Yderligere information om Indikatorens metode kan findes i ’læs mere boksen’.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
22. februar 2013
LÆS MERE
Printvenlig udgaveTabellerDokumentation