Gode forslag, men regeringen når ikke i mål

Regeringens udspil til reform af kontanthjælpen vil ikke i sig selv sikre, at Danmark får lige så få på overførselsindkomst som f.eks. Sverige.

Regeringen har i dag spillet ud med sit forslag til en reform af kontanthjælpen.

Hovedlinjerne i reformudspillet er:

Unge under 30 år skal i gang med en uddannelse og ikke skal på kontanthjælp.

Særlig indsats til udsatte unge.

Samlevende får gensidig forsørgelsespligt

Nyttejob til kontanthjælpsmodtagere efter seks måneder

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Der er gode forslag i regeringens udspil, men der er også store mangler. Samlet set er forslaget ikke tilstrækkeligt til at gøre op med, at det for mange ikke kan betale sig at arbejde.

Danmark har en halv gange flere på offentlig forsørgelse end f.eks. Sverige, så der er brug for forslag med større effekt, end regeringen i dag har fremlagt.

Det er godt, at regeringen udvider ungeindsatsen til alle under 30 år, så de unge bliver maksimalt tilskyndet til at tage en uddannelse eller tage et job.

For de fleste unge under 30 vil forslaget skabe en fornuftig balance mellem kontanthjælp og dagpenge, så det betaler sig at tage et arbejde og at melde sig ind i en a-kasse.

Men det er bekymrende, at regeringen lægger op til at unge, der ikke vurderes til at være uddannelsesparate kan opnå en højere ydelse. Vi må aldrig tilskynde unge mennesker til at fokusere på deres problemer i stedet for at fokusere på deres styrker.

Desværre gør regeringen ikke op med de problemer, der er mellem kontanthjælpen for personer over 30 år og mindstelønnen/arbejdsløshedsdagpengene. Det bør ikke være muligt for kontanthjælpsmodtagere uden børn at modtage mere end i alt 70 pct. af arbejdsløshedsdagpengene. For personer med børn bør ydelsen ikke kunne overstige i alt 90 pct. af arbejdsløshedsdagpengene.

Ydelserne til par på kontanthjælp er i dag så høje, at der ikke er økonomisk gevinst ved at den ene finder arbejder. Det er et helt særligt problem i det danske kontanthjælpssystem, som regeringen desværre ikke har forslag til at løse.”

Mere viden

Regeringens udspil: Alle kan gøre nytte

Arbejdsmarked
25. februar 2013
KONTAKT
LÆS MERE
Mere videnDA's bud på en kontanthjælps­reform