KonfliktStatistik 4. kvartal 2012

  • Fortsat få arbejdsstandsninger

I 4. kvartal 2012 var der 20 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som resulterede i 1.041 tabte arbejdsdage. Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 56,0 personer og var af 0,9 dags varighed. Konfliktomfanget for et 4. kvartal var dermed det næstlaveste siden 1991, hvor statistikken startede i sin nuværende form.

I 2012 var der samlet 214 overenskomststridige arbejdsstandsninger med 9.661 tabte arbejdsdage til følge. Konfliktomfanget har ikke ligget lavere i noget andet år i statistikkens over 20-årige levetid.

Der var syv arbejdsstandsninger med baggrund i lønspørgsmål i 4. kvartal 2012, hvilket svarer til omkring en tredjedel af alle arbejdsstandsninger.

Tabellen i Læs mere boksen viser de overenskomststridige arbejdsstandsninger i alt samt arbejdsstandsninger begrundet i lønspørgsmål siden 2009.

Metode

På overenskomstområdet kan arbejdet som udgangspunkt ikke nedlægges, så længe overenskomsten løber.

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsstandsninger indenfor DA-området. Arbejdsstandsningerne opgøres pr. arbejdssted.

Statistikken bygger på indberetninger om arbejdsstandsninger med oplysninger om årsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsstandsningen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsstandsninger og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Antal arbejdsstandsninger i kvartalerne kan ikke summeres til året, da samme arbejdsstandsning enkelte steder er genoptaget i det efterfølgende kvartal og derfor optræder i begge kvartaler.

En uddybende dokumentation findes på DA’s hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik 4. kvartal 2012 indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige arbejdsstandsninger og udkommer dags dato.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Chefkonsulent
Povl-Christian Jensen
33 38 92 80
pcj@da.dk
Publiceret:
1. marts 2013
LÆS MERE
TabelPrintvenlig udgave