Dansk Arbejdsgiverforening har den 1. marts 2013 svaret Social- og Integrationsministeriet i sagen om

Høringssvar på høring over udkast til lovforslag om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har modtaget høring over udkast til lovforslag om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (helheds- og familieorienteret integrationsplan, helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge m.v.).

DA har følgende bemærkninger til høringen:

DA finder det positivt, at der bliver taget initiativ til at understøtte, at der sker en koordinering af den samlede indsats for nytilkomne flygtninge og familie-sammenførte. DA skal opfordre til, at man overvejer, om en tværgående integrationsindsats kan understøttes med egentlige tværgående teams i kommunerne, hvor man kan hente erfaringer fra førtidspensionsområdet. Samtidigt skal DA opfordre til, at lovgivninger vedrørende beskæftigelse, danskuddannelse, socialområdet og sundhedsområdet sammentænkes, ligesom DA skal opfordre til, at kommunerne inddrager private aktører i løsninger på området.

DA mener, at det burde være tydeligere, at formålet med en koordineret indsats over for en nyankommen flygtning eller familiesammenført er, at den nytilkomne bliver integreret på arbejdsmarkedet hurtigst muligt.

DA er bekymret for, at forslaget reelt ikke vil få effekt, hvis der kun følges op på planen én gang årligt. Der er brug for at følge op oftere, hvis planen skal bruges til at koordinere en indsats. DA foreslår, at det bliver muligt at følge kommunernes samtaler i Jobindsats.dk.

DA så gerne, at det fremgår, at kommunerne skal tage initiativ til, at nyankomnes eventuelle formelle uddannelseskvalifikationer vurderes af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering og fremgår af planen.

Det er positivt, at der foreslås en sundhedsmæssig screening. Det er dog afgørende, at eventuelle handlinger på den baggrund tillægges sideløbende med en beskæftigelsesrettet indsats, så der er fokus på integration på arbejdsmarkedet.

OECD udkom den 25. februar 2013 med en rapport om mentale problemer og arbejdsmarkedet. DA skal opfordre til, at man overvejer, hvordan rapportens konklusioner om bl.a. den største udfordring for sundhedssystemet på det psykiske område er, at der mangler et klart beskæftigelsessigte i sundhedssystemet. OECD anbefaler samtidigt, at læger skal have en klar overvågningsopgave, og der er brug for mere viden om mentale helbredsproblemer blandt lægerne for at spotte mentale problemer.

KONTAKT
Publiceret:
4. marts 2013