Under en procent af elever på EUD kan ikke afslutte deres ønskeuddannelse

Mulighederne for virksomhedspraktik og skolepraktik er langt bedre, end de fleste tror. Kun 700 ud af 89.000 elever på erhvervsuddannelserne kan ikke komme videre med den uddannelse, de er begyndt på.

Børne- og Undervisningsministeriet har i dag offentliggjort årets første praktiktal.

Langt de fleste elever på erhvervsuddannelserne er godt i gang med deres uddannelse. Af de igangværende 89.000 elever på erhvervsskolerne har de 77.000 en praktikplads i en virksomhed, mens de resterende 7.000 elever enten er i skolepraktik eller i gang med en erhvervsuddannelse uden virksomhedspraktik.

Der er kun 672 elever på erhvervsskolerne, der ikke kan komme videre med den uddannelse, de er begyndt på. Disse elever kan i stedet vælge at springe over på en anden erhvervsuddannelse, hvor der er en praktikplads eller adgang til skolepraktik.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Børne- og Undervisningsministeriet har omlagt statistikken over praktikpladssituationen, så den nu giver et mere retvisende billede. Det viser sig, at langt de fleste elever kan komme i mål med deres uddannelse. Under 700 elever kan ikke gøre deres uddannelse færdig, og for denne promille af elever er det muligt at skifte til en beslægtet erhvervsuddannelse med bedre praktik- eller skolepraktikmuligheder.”

Mere viden

Praktikpladsstatistik januar 2013.

Uddannelse
8. marts 2013
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden