5,7 mio. unge ledige i EU

De sydeuropæiske lande betaler en høj pris for stive arbejdsmarkeder, der holder de unge ude fra arbejdsmarkedet, mener DA

Politiken skriver i dag, at EU’s ungeledighed er den højeste i 15 år.

Nye tal fra Eurostat viser, at ledigheden igen sætter rekord med 26,2 millioner arbejdsløse i de 27 EU-lande tilsammen.

Næsten hver fjerde af de unge under 25 år er ledige og i de sydeuropæiske lande svinger ungdomsarbejdsløsheden mellem knap 40 procent i Italien og næsten 60 pct. i Grækenland.

Kommissionsformand José Manuel Barroso advarer imod, at EU kun sparer sig ud af krisen. Der skal skabes job.

Allerede i 2010 rettede DA henvendelse til Kommissionen med en opfordring om at sikre de unge langt bedre muligheder gennem åbne arbejdsmarkeder og bedre ungdomsuddannelser rettet mod erhvervslivet. Det blev fulgt op med et tæt samarbejde med den tyske, østrigske og schweiziske arbejdsgiverforening.

Temaet blev også sat under det danske EU-formandskab i foråret 2012 og i dag står det øverst på den europæiske dagsorden at få løst de strukturelle udfordringer med alt for mange unge uden job.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Ungeledighed er en strukturel udfordring i mange europæiske lande, som Europa skal finde en løsning på. De sydeuropæiske lande betaler en høj pris for stive arbejdsmarkeder og for årtiers manglende reformer. At den økonomiske krise har forværret denne situation, gør blot behovet for at handle endnu mere nødvendigt.

Der er i mange europæiske lande skabt et insider-outsider arbejdsmarked, hvor de unge har ekstremt vanskeligt ved at komme ind. Det rammer de unge, det rammer de pågældende lande, men det rammer også hele Europa, som i dag er den verdensdel, der har sværest ved at overvinde krisen og skabe ny dynamik.

Det er væsentligt at skabe vækst, men krisen er kun en del af forklaringen. I 2008 – før den økonomiske krise slog igennem – lå den gennemsnitlige ungeledighed i Europa på 18 pct.

Lande som har - og hele tiden har haft - en lav ungeledighed, er alle karakteriseret ved fleksible åbne arbejdsmarkeder og uddannelsessystemer, der sikrer, at unge opnår erhvervserfaring gennem uddannelsesforløbet og dermed bliver attraktive for virksomhederne at ansætte.

Omvendt gælder det for lande som har - og hele tiden har haft - høj ungeledighed, at de er karakteriseret ved lukkede arbejdsmarkeder og uddannelsessystemer, som ikke er rettet mod arbejdsmarkedet. Systemer, som medvirker til at der skabes segmenterede arbejdsmarkeder, hvor mange unge er ledige eller i bestemte ansættelsesforhold.

Det er derfor vigtigt, at EU ikke træffer kortsigtede beslutninger, men derimod langsigtede reformer, som kan sikre unge adgang til arbejdsmarkedet både i dag og i fremtiden.”

EU og internationalt
13. marts 2013
KONTAKT
LÆS MERE
Bilag