Dansk Arbejdsgiverforening har den 2. april 2013 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høringssvar vedrørende vikarloven

Høringssvaret i pdf-format.

Resumé

DA er principielt modstander af EU-regulering af ansættelsesretlige og overenskomstmæssige emner, herunder regulering af vikararbejde, hvorfor DA arbejdede for, at vikardirektivet ikke blev vedtaget.

I forlængelse heraf skal DA samtidig kvittere for, at der med det fremsendte lovforslag er skabt grundlag for en gennemførelse af vikardirektivet i dansk lov på en måde, der respekterer de kollektive overenskomster og den regulering af vikarer, som arbejdsmarkedets parter i Danmark har aftalt.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
33 38 92 82
pkn@da.dk
Overenskomstchef
Martin Steen Kabongo
33 38 92 19
msk@da.dk
Publiceret:
5. april 2013