Hver femte folkeskoleelev mangler forudsætninger for at komme videre

Mere end hver femte elev forlader den danske folkeskole uden forudsætningerne til at tage en ungdomsuddannelse. De er nødt til at tage folkeskolefag om igen, og mange falder ud af de uddannelser, som de går i gang med. Et kæmpe svigt, mener DA.

I debatten om folkeskoleelevernes faglige forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, er centrale argumenter udeladt.

PISA-undersøgelsen:

  • Ifølge PISA-undersøgelsen fra OECD er 15,2 pct. af eleverne, der forlader 9. klasse dårlige læsere. Men hertil kommer, at ca. 8 pct. af eleverne er udeladt på forhånd i PISA-undersøgelsen og derfor ikke tæller med. Reelt er det derfor over 20 pct. af folkeskoleeleverne, der forlader folkeskolen som funktionelle analfabeter.

Frafald:

  • Selv om nogen af de unge med svage faglige forudsætninger optages på en ungdomsuddannelse, er det lagt fra ensbetydende med, at de også gennemfører uddannelsen. Frafaldet er størst på erhvervsuddannelserne, hvor 47 procent falder fra allerede på grundforløbet.
  • Der er en dokumenteret sammenhæng mellem frafaldet og forudsætninger fra folkeskolen.

Omveje:

  • I 2011 tog 11.000 unge mellem 18 og 25 år basale folkeskolefag om igen i voksenundervisning på Almen Voksen Uddannelse (AVU) og Forberedende Voksen Uddannelse (FVU). Det er ny rekord i antallet af unge, som må tage helt almindelige folkeskolefag om for f.eks. at kunne komme i gang med en ungdomsuddannelse.
  • Mange unge retter desuden op på de svage faglige forudsætninger ved at tage 10. klasse.

Jørn Neergaard Larsen, adm. direktør:

”Folkeskolen svigter alt for mange. En alt for stor del af de unge, der forlader folkeskolen, indfrier slet ikke erhvervslivet og samfundets krav til basiskompetencer.

Selv om en del af eleverne med dårlige forudsætninger finder vej til at gå i gang med en ungdomsuddannelse, så betyder deres svage faglige udgangspunkt, at mange først må tage folkeskolens fag om, og at alt for mange af de unge falder fra i løbet af uddannelsen.

Vi har et frafald på ungdomsuddannelserne, der er helt uacceptabelt. Det er et kæmpe svigt i den danske folkeskole. Det rammer ikke kun de unge selv, det har også afgørende betydning for virksomhederne og landets konkurrenceevne.

Den danske folkeskole er en af verdens dyreste, men resultaterne er langt fra at være blandt de bedste.”

Mere viden

11.000 unge tager folkeskolefag om

Uddannelse
11. april 2013
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden