Udspil svækker dansk vækst og jobskabelse

Det gavner ingenting at forlænge forsørgelse for personer, der allerede har været ledige for længe, mener DA

Regeringen har i dag fremlagt et forslag til en ny indfasning af dagpengereformen.

Den særlige uddannelsesydelse forlænges frem til udgangen af 2013, og herefter indføres en midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udfases gradvist frem mod 2. halvår 2016.

Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 pct. af det maksimale dagpengeniveau for ikke-forsørgere og 80 pct. for forsørgere. Arbejdsmarkedsydelsen er ikke afhængig af familie- eller formueindkomst.

Den samlede periode, hvor man kan modtage dagpenge, særlig uddannelsesydelse og den ny arbejdsmarkedsydelse kan ikke overstige 4 år.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Regeringens forslag vil desværre svække dansk vækst og jobskabelse.

Danmark bliver ikke et konkurrencedygtigt samfund, ved at opfinde nye offentlige forsørgelsesordninger.

Vi risikerer nu, at helt almindelige job, fortsat ikke kan besættes med dansk arbejdskraft. Gevinsten ved at påtage sig et almindeligt lavt lønnet arbejde er alt for lav, og beskæftigelsessystemet gør alt for lidt, for at sikre, at danske ledige søger disse job.

De personer, der har mistet adgangen til dagpenge, har allerede været for længe ledige. Det gavner ingenting at forlænge tiden på offentlig forsørgelse.

Regeringens udspil forstærker behovet for, at verdens dyreste beskæftigelsessystem sadler helt om. Systemet skal sikre, at de ledige kommer i job på et arbejdsmarked med op mod 60.000 jobåbninger om måneden.”

Arbejdsmarked
14. maj 2013
KONTAKT
LINKS
Regeringens udspil