Dansk Arbejdsgiverforening har den 8. maj 2013 svaret Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering i sagen om

Høring om udkast til bekendtgørelse om støtte fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har i brev af 19. april 2013 anmodet om bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om støtte fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. DA har følgende bemærkninger:

DA har noteret, at bekendtgørelsen træder i stedet for den tidligere gældende bekendtgørelse om ansøgning om støtte fra Forebyggelsesfonden. Den nye bekendtgørelse er en udmøntning af lovændringen.

DA henviser til høringssvar af 26. oktober 2013 til lovændringen af Forebyggelsesfonden.

DA vil særlig fremhæve, at det er beklageligt og problematisk, at der ikke længere er frie projektmidler til virksomhederne. Med den politiske aftale er samtlige fondens midler bundet i en lang række initiativer som i væsentlig grad finansierer offentlige aktiviteter frem for at understøtte arbejdspladsrelaterede projekter, hvor virksomheder kan arbejde med en stadig arbejdsmiljøfaglig kvalificering og professionalisering af arbejdsmiljøindsatsen på virksomhedsniveau.

DA finder det derfor meget relevant, at det for fondens midler sikres, at offentlige og private virksomheder fortsat kan få økonomisk støtte til at søge branchespecifik rådgivning fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere.

DA har noteret, at bestyrelsen fortsat kan pege på relevant udviklingsinitiativer i forhold til at sikre samspillet mellem blandt andet forebyggelse og fastholdelse og stille forslag om relevante udviklingsprojekter i krydsfeltet mellem forebyggelse og fastholdelse.

DA har videre noteret, at der fortsat er hjemmel til at indkalde projektansøgninger i åbne ansøgningsrunder, og at der fortsat er 400 mio. kr. som endnu ikke er disponeret. Disse midler bør anvendes til at støtte virksomhedsrettede projekter.

KONTAKT
Chefkonsulent
Lena Søby
33 38 92 50
lsb@da.dk
Publiceret:
14. maj 2013