LO og DA indgår ambitiøs aftale om bedre og stærkere erhvervsuddannelser

Arbejdsmarkedets parter er klar med en fælles og ambitiøs aftale, der skal give erhvervsuddannelserne et nødvendigt løft. Kvaliteten af erhvervsuddannelserne skal øges, og eleverne skal være kvalificerede, motiverede og uddannelsesparate, før de kan få adgang til en bedre og stærkere erhvervsuddannelse. Aftalen vil kunne føre til, at flere gennemfører en erhvervsuddannelse.

LO og DA er i en ny aftale blevet enige om at styrke og forbedre erhvervsuddannelserne. Der skal sættes ind på fire centrale områder for at få flere til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse:

  • Overgangen fra folkeskolen til erhvervsuddannelserne skal styrkes
  • Kravene til elever på erhvervsuddannelserne skal gøres tydelige
  • Der skal være en klar sammenhæng og højt fagligt niveau gennem hele uddannelsen
  • Uddannelserne skal have et helt nødvendigt kvalitetsløft

Sekretær Ejner K. Holst, LO:

”Der går mange dygtige unge rundt og ved, at de gerne vil gå i retning af en erhvervsuddannelse, men måske uden at vide præcis hvilken uddannelse de vil have. Dem vil vi give en chance for at snuse til de forskellige, spændende uddannelser, man kan tage på erhvervsskolerne, inden de begynder på den egentlige erhvervsuddannelse. Det skal ske i et erhvervsintroducerende 10. skoleår.

Står det til parterne vil unge fremover få tre veje til en erhvervsuddannelse efter 9. klasse. Dem, der er fuldstændigt afklarede og lever op til de personlige og faglige krav kan – som i dag – gå direkte i gang med en erhvervsuddannelse. Dem, der ikke er helt sikre, men ellers er kvalificerede, kan tage det nye erhvervsintroducerende 10. skoleår. Dem, der ikke er klar eller endnu ikke er kvalificerede til at starte i erhvervsuddannelsessystemet, skal fortsætte i folkeskolens 10. klasse.

Direktør Henrik Bach Mortensen, DA:

”Erhvervsuddannelserne er det private erhvervslivs rygrad. Derfor skal eleverne være fagligt kvalificerede, opfylde de krav, der er på uddannelsen samt være helt afklarede, inden de kan påbegynde en erhvervsuddannelse. Eleverne skal have de rette forudsætninger for at kunne tage en erhvervsuddannelse, hvis vi skal kunne give erhvervsuddannelserne det nødvendige kvalitetsløft. Vi vil have fagligheden i højsædet. Aftalen mellem arbejdsmarkedets parter kan genrejse erhvervsuddannelserne og give dem stoltheden tilbage.”

Regeringen nedsatte i efteråret 2012 et udvalg til at se på erhvervsuddannelserne. Med aftalen mellem LO og DA adresseres flere uddannelsespolitiske problemstillinger, end der var lagt op til i udvalgets kommissorium.

Uddannelse
16. maj 2013
KONTAKT
LÆS MERE
Aftale mellem DA og LO om reform af erhvervsud­dannelserne