Vismændene: to-årig dagpengeperiode virker

Vismandsrapporten dokumenterer, at dagpengereformen har fået flere ledige i beskæftigelse. Vismændene kan acceptere den netop aftalte lange indfasning, men DA mener at tallene viser, at regeringens aftale med Enhedslisten er et fejlskridt, der reducerer beskæftigelsen.

Vismændene har analyseret dagpengereformen, dvs. halveringen af dagpengeperioden og fordoblingen af genoptjeningskravet.

Analyserne dokumenterer, at reformen har fået ledige hurtigere tilbage i job gennem mere intensiv jobsøgning.

Vismændene anbefaler, at politikerne afstår fra midlertidige lempelser, idet de skaber forventninger om yderligere initiativer og svækker virkningerne af dagpengereformen.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Vismændenes analyser dokumenter, at dagpengereformen virker efter hensigten. På grund af reformen kommer ledige hurtigere i beskæftigelse. En klar succes på trods af, at reformen endnu ikke er gennemført fuldt ud.

Regeringens nylige aftale med Enhedslisten om en lang indfasning fremstår på baggrund af Vismændenes analyser derfor som et fejlskridt.

Det er vigtigt at huske på, at Danmark efter internationale standarder fortsat har et meget generøst dagpengesystem og overførselssystem i øvrigt.”

Arbejdsmarked
28. maj 2013
KONTAKT
LÆS MERE
DA's skriftlige indlæg til DØR forår 2013