Dansk Arbejdsgiverforening har den 27. maj 2013 svaret Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering i sagen om

Høring om udkast til bekendtgørelse om fleksjobbonus

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har i brev af 14. maj 2013 anmodet om bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om fleksjobbonus. DA har følgende bemærkninger:

DA henviser til høringssvar af 26. oktober 2012 til lovændring af Forebyggelsesfonden og høringssvar af 21. september 2012 om lovforslag om reform af fleksjob og førtidspension.

DA ønsker, at der med ordningen om fleksjobbonus fastsættes enkle administrative regler, som gør ordningen attraktiv og nem at håndtere både for store og mindre virksomheder.

DA har noteret, at der i bekendtgørelsen anvendes formuleringen ”effektiv arbejdstid”. Effektiv arbejdstid er et ukendt begreb på arbejdsmarkedet, og en præmiering vil derfor ikke kunne forvaltes på den baggrund. Formuleringen bør ændres til ”arbejdstid”, som er det begreb virksomhederne og medarbejderne vil have mulighed for at administrere på baggrund af.

DA har været i dialog med sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, som har tilkendegivet, at denne formulering vil blive ændret, så det alene er arbejdstiden på 10 timer eller mindre om ugen, som er afgørende for, at der kan udbetales fleksjobbonus til en arbejdsgiver.

KONTAKT
Chefkonsulent
Lena Søby
33 38 92 50
lsb@da.dk
Publiceret:
28. maj 2013