Regeringen vil reformere erhvervsuddannelserne sammen med arbejdsgivere og lønmodtagere

Statsministeren vil gennemføre grundlæggende forandringer af erhvervsuddannelserne i en dialog med arbejdsmarkedets parter. Regeringen vil fremlægge sit forslag til reform af erhvervsuddannelserne til efteråret.

LO-sekretær Ejner K. Holst:

”Vi deler regeringens visioner om at tilbyde vores unge mennesker en erhvervsuddannelse i verdensklasse. Det er derfor, jeg er utrolig glad for, at vi tidligere på måneden indgik en meget ambitiøs aftale med Dansk Arbejdsgiverforening om bedre og stærkere erhvervsuddannelser. Vi glæder os til at fortsætte dialogen med regeringen omkring, hvordan vi gør erhvervsuddannelserne mere attraktive og sikrer en endnu højere kvalitet. På den måde kan vi sikre de faglærte, som velfærdssamfundet har hårdt brug for fremover”.

Grundlaget for dialogen med regeringen om fremtidens erhvervsuddannelser er aftalen mellem LO og DA, som blandt andet stiller krav om at løfte kvaliteten af erhvervsuddannelserne og stille større krav til de unge, som kommer ind på uddannelserne.

Direktør Henrik Bach Mortensen, DA:

”Fremtidens arbejdsmarked afhænger i høj grad af, om det lykkes os at genrejse erhvervsuddannelserne og give dem stoltheden tilbage. Vi må derfor sætte nye rammer for at drøfte en reform, der også inddrager overgangen fra folkeskolen og 10. klasse. Statsministeren har nu i forlængelse af sin tale i Folketinget mulighed for at sætte disse rammer som grundlag for de grundlæggende forandringer. Det er helt afgørende at få løftet kvaliteten af erhvervsuddannelserne, der udgør rygraden i det private erhvervsliv”.

Uddannelse
29. maj 2013
KONTAKT
LÆS MERE
Aftale mellem DA og LO om reform af erhvervsud­dannelserne