Kommissionen kritiserer danske erhvervsuddannelsers kvalitet

Kommissionen ryster ikke på hånden, men holder fast i, at hovedvejen til vækst i Europa er reformer. Danmark har et kvalitetsproblem både i Folkeskolen og erhvervsuddannelserne

Kommissionen gennemfører hvert år en analyse af Danmarks og de øvrige EU-landes økonomiske og beskæftigelsesmæssige situation, herunder også en vurdering af de gennemførte reformer med henblik på at få aftalt det kommende års reformtiltag.

Budskabet er klart. Europa skal have mere tempo på reformarbejdet, hvis der skal gang i væksten.

Kommissionen peger især på behovet for mere velfungerende arbejdsmarkeder og uddannelsessystemer, som giver de unge de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger.

For Danmarks vedkommende anbefales det at:

  • tage yderligere skridt til at forbedre beskæftigelsesegnetheden for personer på kanten af arbejdsmarkedet, herunder personer med indvandrerbaggrund, langtidsledige og lavt kvalificerede arbejdstagere.
  • Forbedre kvaliteten af erhvervsuddannelserne med henblik på at nedbringe frafaldsprocenten og øge antallet af praktikpladser.
  • Gennemføre folkeskolereformen for at hæve uddannelsesniveauet og forbedre omkostningseffektiviteten i undervisningssystemet

Underdirektør Nils Trampe

”Kommissionens kritik af kvaliteten i erhvervsuddannelserne i Danmark er på linje med den kritik, som er rejst fra både lønmodtagere, arbejdsgivere, og som statsministeren tog op i afslutningstalen idag.

Både i forhold til erhvervsuddannelser og Folkeskolen har regeringen sat en proces i gang, og den kritik der nu kommer fra Kommissionen understreger, at disse processer ikke må ende i halvhjertede reformer.

Generelt skyldes Europas problemer mangel på reformer i tide.

Derfor skal beskeden fra EU i dag tages alvorligt.

Der kommer ikke nok investeringer og job til de unge, hvis tilliden til Europa ikke genvindes, og her er nøglen reformer.

Beskæftigelsen og væksten i Danmark er i høj grad afhængig af, at Europa får løst sine problemer, men det vil tage år at få skabt konkurrencedygtige samfund. Derfor skal den danske regering også selv tage fat og få gennemført de helt nødvendige reformer af uddannelses- og beskæftigelsessystemerne.”

EU og internationalt
29. maj 2013
KONTAKT
Underdirektør
Nils C. Trampe
33 38 92 94
nct@da.dk