Nu må regeringen lytte til LO og DA

Et kommissorium, der pegede den forkerte vej, er årsag til, at erhvervsuddannelsesudvalget afslutter uden anbefalinger

Erhvervsuddannelsesudvalget, der er nedsat af regeringen, har i dag afsluttet sit arbejde – uden at afgive anbefalinger til regeringen om reform af erhvervsuddannelserne.

Udvalget har bestået af DA, LO, KL, Danske Regioner, Finansministeriet samt Børne- og Undervisningsministeriet.

DA og LO offentliggjorde parallelt med udvalgsarbejdet den 16. maj 2013 et udspil om reform af erhvervsuddannelserne.

Regeringen har bebudet, at den – efter afslutning af udvalgsarbejdet – vil komme med et udspil til reform af erhvervsuddannelserne. Det sker formodentlig i efteråret 2013.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Det danske erhvervsuddannelsessystem er på vej mod et sammenbrud. For mange stærke unge flygter fra uddannelserne og for mange unge optages uden at være i stand til at fuldføre. Hvis vi ikke tager skeen i den anden hånd nu, så knækker vi ryggen på den væsentligste kompetencekanal til det private erhvervsliv.

Forklaringen på, at erhvervsuddannelsesudvalget måtte give op er primært, at kommissoriet havde for snævre rammer og forudfattede sigtelinjer. Når man stiller de forkerte spørgsmål, kan man heller ikke få de rigtige svar.

Det ændrer ikke på, at det er ærgerligt for alle, når vi i en så alvorlig situation ikke kan komme videre.

Heldigvis er LO og DA enige om, hvilke principper der bør gælde for udviklingen af erhvervsuddannelserne.

Det er løsninger, der rækker ud over udvalgsarbejdet og bl.a. også inddrager overgangen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne.

DA anbefaler og forventer, at regeringen i sine kommende overvejelser om en reform af erhvervsuddannelserne inddrager parternes forslag, som de bl.a. er kommet til udtryk i aftalen mellem DA og LO”.

Uddannelse
4. juni 2013
KONTAKT