BeskæftigelsesIndikator på DA-området 1. kvartal 2013

  • Uændret beskæftigelse på DA-området
  • Mindre stigning inden for service

På DA-området steg beskæftigelsen 0,2 pct. fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator.

Det er første gang siden 4. kvartal 2007, at fortegnet har været positivt på BeskæftigelsesIndikatoren på DA-området under ét, og det er en væsentlig ændring i forhold til faldet på 1,9 pct. i indikatoren for 4. kvartal 2012.

Inden for fremstilling faldt beskæftigelsen 0,8 pct. fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013, og faldet er dermed 1,6 pct.-point mindre end i indikatoren for 4. kvartal 2012. Beskæftigelsen i bygge- og anlægsvirksomheder var uændret fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013, mens den faldt 2,2 pct. i 4. kvartal 2012. Inden for serviceprægede erhverv var der en mindre stigning fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 på 0,7 pct.

Beskæftigelsen regionalt

Den positive udvikling i beskæftigelsen på DA-området er båret oppe af stigende beskæftigelse i Region Hovedstaden og i Syddanmark med henholdsvis 1,2 og 0,5 pct. fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013.

I Region Nordjylland faldt beskæftigelsen derimod fortsat med et fald på 1,6 pct. over samme periode, mens den var uændret i Region Sjælland og Region Midtjylland, jf. tabellen i ’læs mere boksen’.

Om BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner og brancher.

Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 1. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013, er med i Beskæf­tigelsesIndikatoren. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Publiceret:
11. juni 2013
LÆS MERE
Printvenlig udgaveTabeller