Dansk Arbejdsgiverforening har den 5. juni 2013 svaret Beskæftigelsesrådet i sagen om

Høringssvar på ændringer af reglerne for kontanthjælp

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er gennem Beskæftigelsesrådet blevet anmodet om at afgive høringssvar på lovændringerne som følge af den politiske aftale om ændringer af vilkårene for at modtage kontanthjælp.

Ændringerne af kontanthjælp retter sig primært imod 25-29-årige. Det er fint, at tilskyndelsen for denne gruppe til at deltage i uddannelse bliver forøget. Det kan bidrage til at få nogle unge i gang med en uddannelse.

Ændringerne er dog helt utilstrækkelige for kontanthjælpsmodtagere på 30 år eller derover.

Der er brug for bedre incitamenter til at arbejde og klare krav om at stå til rådighed. Rigtig mange kontanthjælpsmodtagere vil fortsat opleve, at der er en meget ringe gevinst ved at tage et job.

90 pct. af forsørgere på kontanthjælp vil tjene mindre end 8 kr. pr. time ekstra efter skat ved at tage et job til 107 kr. pr. time. Hvis den ene i et ægtepar på kontanthjælp får et job, så skal pågældende tjene 35.000 kr. pr. måned for at forøge parrets indkomst med 2.000 kr. pr. måned efter skat.

Aftalen løser ikke det paradoks, at et stigende antal udlændinge arbejder til overenskomstfastsatte lønninger på mellem 105 og 140 kr. i timen, mens danskere, som kunne varetage disse job, modtager offentlig forsørgelse.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Publiceret:
17. juni 2013