Task Force retter alvorlig kritik mod kommunernes integrationsindsats

Regeringens Task Force anbefaler strammere styring af kommunerne for at få indvandrere i job.

Regeringens Task Force om integration har i dag offentliggjort deres anbefalinger til at øge integrationen af primært nyankomne ikke-vestlige indvandrere med bl.a. følgende:

  • Der er brug for strammere styring af og i kommunerne. Det skal gøres ved, at der opstilles få lokale og nationale mål, som der skal følges op på
  • Økonomiske incitamenter skal få nytilkomne hurtigere i job
  • Det nuværende integrationsprogram, som nytilkomne indvandrere tilbydes, skal kortes ned til højest 1 år mod i dag 3 år. Medbragte kompetencer skal derfor afklares hurtigt, nytilkomne skal tilbydes job, løntilskud eller virksomhedspraktik inden for ½ år, og danskundervisning skal gøres fleksibel, så det bedre kan kombineres med fuldtidsarbejde og foregå tættere på arbejdspladsen

Task Forcen konstaterer, at de ressourcer, som kommunerne bruger på integrationsindsatsen og resultaterne af indsatsen, varierer så meget, at det ikke alene kan skyldes forskelle i kommunernes rammevilkår.

Regeringen har en målsætning om, at 10.000 flere indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande skal være i job i 2020 ved, at der gennemføres reformer.

Chefkonsulent Berit Toft Fihl:

”Selv om Task Forcens forslag trækker i den rigtige retning, er det langt fra nok, hvis regeringens egen målsætning skal opfyldes.

Det er nødvendigt, at regeringen gennem reformer sikrer, at det også kan betale sig at tage et arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse.

Det er en alvorlig kritik, som regeringens Task Force retter mod kommunernes integrationsindsats.

Task Forcen peger på, at der er behov for en strammere styring af kommunerne. Det er fornuftigt at opstille klare mål for integrationsindsatsen, men det er nødvendigt, at kommunerne også får det fulde ansvar både for resultaterne og for økonomien.

Kommunerne skal blive langt bedre til at sikre, at nyankomne indvandrere hurtigt får kontakt til arbejdsmarkedet. En kommende reform af beskæftigelsessystemet bør tage højde for, at kommunerne også har økonomiske incitamenter til at få de nyankomne hurtigere i job.”

Arbejdsmarked
21. juni 2013
KONTAKT
LÆS MERE
Målrettet integration - et fælles ansvar