Rapport afliver fagbevægelsens myter om østeuropæisk arbejdskraft

Østeuropæere arbejder på almindelige danske vilkår. De rekrutteres, fordi virksomhederne ikke kan få kvalificerede danskere, viser ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet udarbejdet af FAOS.

Beskæftigelsesministeriet har fået udarbejdet en rapport om virksomhedernes brug af østeuropæisk arbejdskraft i Danmark. Undersøgelsen er gennemført af Københavns Universitets forskningscenter for arbejdsmarkeds- og organisationsstudier (FAOS).

Rapportens hovedkonklusioner er:

  • 42 pct. af virksomhederne har anvendt østeuropæisk arbejdskraft, fordi der var mangel på kvalificeret arbejdskraft, 6 pct., fordi de slet ikke fik danske ansøgninger
  • Virksomhederne vurderer, at østeuropæerne er mere arbejdsvillige
  • Østeuropæere ansat i danske virksomheder får oftest en løn, der ligger over mindstebetalingen i overenskomsten, men samtidig er lønnen lavere, end hvad danskere får i tilsvarende job

Jørn Neergaard Larsen, adm. direktør:

”Udenlandske medarbejdere fra de østeuropæiske lande er en helt uundværlig del af det danske arbejdsmarked i dag. Deres arbejde i Danmark har skabt grundlag for dansk produktion, og de indgår på lige fod med danske medarbejdere, dokumenteres det med FAOS meget omfattende undersøgelse.

Det er en virkelighed, der står i skærende kontrast til de myter om østeuropæiske medarbejdere, som dele af fagbevægelsen stædigt har forsøgt at danne.

Som FAOS i sin rapport til Beskæftigelsesministeriet dokumenterer, så ansætter danske virksomheder østeuropæisk arbejdskraft primært, fordi de ikke kan finde kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Og de ansættes, fordi de er motiverede og engagerede medarbejdere.

For jobcentre og a-kasser kan det kun ses som en falliterklæring, at de ikke har kunnet få øje på de mange jobåbninger på de danske virksomheder, som medarbejdere fra de østeuropæiske lande i titusindvis kunne finde, søge og få.”

Mere viden

Hvad er/har været virksomhedens vigtigste motiv for at bruge østeuropæisk arbejdskraft fordelt på brancher (i procent)

Pct.

Fordi der er mangel på kvalificeret dansk arbejdskraft

42

For at få øget fleksibilitet med hensyn til placering af arbejdstiden

16

For at reducere lønudgifterne

7

Bedre arbejdskraft (mere arbejdsvillige, bedre kvalificeret)*

8

Europæisk arbejdsmarked - Ansat i lige konkurrence med danske

arbejdstagere*

7

Ingen danske ansøgere*

6

Ikke et bevidst valg (ansat hos underentreprenør)*

5

Andre begrundelser

8

N: 829 brugervirksomheder

Note: Virksomhederne har haft mulighed for at vælge mellem en række svarmuligheder. Til at starte med angav hele 35 pct. af virksomhederne ’andre begrundelser’ for deres motivation. Disse er efterfølgende blevet omkodet, og nogle er blevet grupperet i nye samlede svarkategorier, som her er markeret med en *, mens andre er blevet placeret i én af de eksisterende svarmuligheder.

Arbejdsmarked
24. juni 2013
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
LÆS MERE
Mere viden