Jobkonsulenterne har fået bedre viden om arbejdsmarkedet

Virksomhederne tager gerne imod besøg fra jobcentrene – som til gengæld bliver klogere på arbejdsmarkedet, viser ny evaluering fra Beskæftigelsesregionerne

Kampagnen ”Luk op for nye jobmuligheder” har foreløbig ført til aftale om, at 10.600 virksomheder får besøg fra et jobcenter. 7.300 af disse besøg er allerede gennemført og har bl.a. medvirket til at få 4.000 ledige ind på virksomhederne i almindelige eller støttede job.

En netop offentliggjort undersøgelse blandt 400 virksomheder viser, at kampagnen ikke alene har givet konkrete aftaler, men også har givet jobcentrene bedre viden om arbejdsmarkedet og værdifulde netværk med virksomhederne:

  • Størstedelen af virksomhederne har fået et positivt udbytte at jobcentrets besøg i form af øget information og kendskab til muligheden for at ansætte ledige
  • Jobkonsulenterne har styrket samarbejdet med virksomhederne og udvidet deres netværk med virksomhederne
  • 5 pct. af virksomhederne peger på, at udbyttet har været bistand til rekruttering
  • Jobkonsulenterne kan ikke skabe nye jobåbninger til ledige. Jobåbninger afhænger af, om virksomheden har arbejdsopgaver til job for ledige

Kampagnen blev igangsat august 2012 for at styrke den virksomhedsrettede indsats over for langtidsledige og er aftalt mellem regeringen, DA, LO, KL, FTF, AC og AK-Samvirke.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”Kampagnen taler sit tydelige sprog. Når medarbejderne fra jobcentrene kommer ud på virksomhederne, så finder de ud af, hvad der foregår på arbejdsmarkedet.

Det er også tydeligt, at rekrutteringshjælp ikke står øverst på virksomhedernes ønskeseddel, når det gælder samarbejdet med jobcentrene.

Virksomhederne ser positivt på mulighederne for at ansætte langtidsledige, men forventer opfølgning på indgåede aftaler og at kontakten fastholdes.

Rekrutteringen vil virksomhederne selv stå for.

Kontakten med virksomhederne er omsat til et udvidet netværk for jobkonsulenterne, og nok så væsentligt er der skabt kontakt og dialog med virksomheder, som jobcentrene ikke tidligere har samarbejde med.”

Mere viden

Evaluering af kampagnen ”Luk op for nye jobmuligheder”

Arbejdsmarked
3. juli 2013
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LÆS MERE
Mere viden