Stor stigning i forgæves rekrutteringer

Virksomheder har forgæves søgt efter medarbejdere til 9.000 stillinger mod 5.000 et år tilbage

9.400 stillinger blev ikke besat, da de blev slået op i vinteren og foråret i år. Det er næsten dobbelt så mange som tilsvarende periode et år tidligere.

Forårsundersøgelsen kan ikke sammenlignes med efterårsundersøgelsen, da tallene for forårsundersøgelsen traditionelt ligger under efterårs undersøgelsen. Antallet af forgæves rekrutteringer fra efteråret 2011 til efteråret 2012 var også stigende.

Antallet af forgæves rekrutteringer er dermed på det højeste niveau siden krisen.

Arbejdsmarkedsstyrelsens halvårlige rekrutteringsundersøgelse om rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet i foråret 2013 viser:

  • Knapt ¼ af virksomhederne har i undersøgelsesperioden søgt efter nye medarbejdere
  • Rekrutteringsproblemerne svarer til, at der er rekrutteret forgæves til godt 9.000 stillinger. I samme periode i 2012 var det tilsvarende tal 5.000
  • I knapt hver 5 rekruttering fik virksomheden ikke den medarbejderprofil de søgte
  • De fleste forgæves rekrutteringer findes inden for handel, rejsebureau, rengøring, videns service og bygge og anlæg

Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen, Rekruttering, diverse udgaver

Rekrutteringsundersøgelsen er denne gang suppleret med en survey blandt virksomheder, der har haft forgæves rekrutteringer. Den viser bl.a., at:

  • Virksomhederne er opmærksomme på, hvad de gør og kan gøre for at opnå vellykkede rekrutteringer
  • 6 ud af 10 behandlede rekrutteringsforløb har haft maksimalt 10 ansøgere, og særligt for stillinger med enten deltid, skiftende eller skæve arbejdstider er det svært at tiltrække ansøgere

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Undersøgelsen er ikke rar læsning og bekræfter til fulde, at det er rigtigt at få kulegravet hele beskæftigelsessystemet.

Regeringen nedsatte i år et ekspertudvalg med Carsten Koch i spidsen. Det rigtige i den beslutning understreges af de nye tal. Vi bruger 16 mia. kr. på det samlede beskæftigelsessystem, og alligevel kan virksomhederne opleve, at 9.400 stillinger ikke umiddelbart kunne besættes.

Det er fuldstændig uacceptabelt, at beskæftigelsessystemet ikke kan sikre, at de ledige aktivt søger alle ledige jobs”.

Mere viden

Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Arbejdsmarked
4. juli 2013
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden