Dansk Arbejdsgiverforening har den 8. juli 2013 svaret Arbejdstilsynet i sagen om

Høring om udkast til bekendtgørelse om økonomisk støtte til rådgivning fra autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

Arbejdstilsynet har i brev af 1. juli 2013 anmodet om bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om støtte fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. DA har følgende bemærkninger:

DA henviser til høringssvar af 26. oktober 2012 til lovændring af Forebyggelsesfonden.

DA finder det meget relevant, at det for fondens midler sikres, at offentlige og private virksomheder kan få økonomisk støtte til løsning af konkrete arbejdsmiljøproblemer fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere.

DA bemærker, at den økonomiske ramme for støtte til rådgivning fra autoriserede rådgivningsvirksomheder er beskeden. DA vil derfor foreslå, at det bliver sikret, at der løbende kan blive tilført midler til støtteordningen svarende til efterspørgslen og virksomhedernes behov.

DA har noteret, at bekendtgørelsen træder i kraft den 22. juli 2013. Set i lyset af, at støtteordningen er blevet forsinket af flere omgange, vil det være hensigtsmæssigt, hvis der snarest muligt bliver informeret om de nærmere retningslinjer for støtteordningen, herunder hvornår der åbnes for ansøgninger m.v.

KONTAKT
Chefkonsulent
Lena Søby
33 38 92 50
lsb@da.dk
Publiceret:
11. juli 2013