Dansk Arbejdsgiverforening har den 11. juli 2013 svaret Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse i sagen om

Høring om udkast til bekendtgørelse om fleksjobbonus

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har i brev af 9. juli 2013 anmodet om bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om fleksjobbonus. DA har følgende bemærkninger:

DA henviser til høringssvar af 26. oktober 2012 til lovændring af Forebyggelsesfonden og høringssvar af 21. september 2012 om lovforslag om reform af fleksjob og førtidspension samt høringssvar af 27. maj 2013 til bekendtgørelse om fleksjobbonus.

DA ønsker, at der med ordningen af fleksjobbonus fastsættes enkle administrative regler, som gør ordningen attraktiv og nem at håndtere både for store og mindre virksomheder. Fonden skal sikre, at vilkår for støtte er klare for virksomhederne.

DA har noteret, at de seneste ændringer af bekendtgørelsen omhandler fondens administration af ordningen, hvilket ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

KONTAKT
Chefkonsulent
Lena Søby
33 38 92 50
lsb@da.dk
Publiceret:
12. juli 2013