Gode praktikpladstal

Langt de fleste elever har en praktikplads. Flere nye praktikpladser i 2013 end i 2012

Ministeriet for Børn og Undervisning har i dag offentliggjort praktikpladstallene for juni 2013.

Langt de fleste af de 79.000 elever på erhvervsskolerne har en praktikplads i en virksomhed. Det er kun 5.800 elever svarende til 7 pct. af eleverne, der er i skolepraktik. Disse elever får alle samme gode uddannelse som elever i virksomhedspraktik.

Der er sket en stigning på 3 pct. i antallet af nye uddannelsesaftaler i det seneste år. Der er indgået 47.200 aftaler i juni 2013 mod 45.800 i juni 2012.

Der er 6.800 elever, der gerne vil i virksomhedspraktik og søger en praktikplads. Langt de fleste af disse elever kan dog fortsætte deres uddannelse i skolepraktik. Det er kun 500 elever svarende til 7. pct. af de praktikpladssøgende elever, der må skifte uddannelse for at kunne fortsætte på erhvervsskolerne.

Regeringen vil inden for de kommende måneder fremlægge et forslag til reform af erhvervsuddannelserne. Erhvervsuddannelserne har været et af sommerens varme politiske emner.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Det er for det første glædeligt, at langt de fleste elever har en praktikplads i en virksomhed. Det overses ofte i dækningen af erhvervsuddannelserne.

Dernæst er det glædeligt og måske en smule overraskende, at antallet af nye uddannelsesaftaler fortsat ligger på et højt niveau og er steget en smule i de seneste 12 måneder. På trods af krise og usikker ordretilgang ansætter virksomheder mange elever. Dette overses også ofte i dækningen af erhvervsuddannelserne”.

Uddannelse
8. august 2013
KONTAKT