BeskæftigelsesIndikator på DA-området 2. kvartal 2013

  • Svagt fald i beskæftigelsen
  • Fald inden for fremstilling, bygge- og anlæg samt service

På DA-området faldt beskæftigelsen 0,7 pct. fra 2. kvartal 2012 til 2. kvartal 2013 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator. BeskæftigelsesIndikatoren har dermed igen negativt fortegn efter et enkelt kvartal med en svag stigning i beskæftigelsen.

Inden for fremstilling faldt beskæftigelsen 1,4 pct. fra 2. kvartal 2012 til 2. kvartal 2013. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed faldt beskæftigelsen 1,2 pct., og inden for serviceprægede erhverv var faldet på 0,1 pct. over perioden. Fremstillingsvirksomhed er den hovedbranche inden for DA-området, hvor faldet var størst fra 2. kvartal 2012 til 2. kvartal 2013.

Beskæftigelsen regionalt

Regionalt viser BeskæftigelsesIndikatoren et fald i fire ud af fem regioner. Størst var faldet i beskæftigelsen blandt virksomheder beliggende i Region Sjælland, hvor beskæftigelsen faldt 2,1 pct. fra 2. kvartal 2012 til 2. kvartal 2013. Næststørste fald i beskæftigelsen på regionalt niveau ses i Region Hovedstaden, og det var på 1,5 pct. Blandt virksomheder beliggende i Region Syddanmark og i Region Nordjylland faldt beskæftigelsen 0,8 pct. over perioden. Eneste region, hvor der var flere ansatte i virksomhederne i 2. kvartal 2013 end i 2. kvartal 2012, var Region Midtjylland, hvor beskæftigelsen steg med 0,6 pct., jf. tabellen i ’læs mere boksen’.

Om BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner og brancher.

Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 2. kvartal 2012 og 2. kvartal 2013, er med i BeskæftigelsesIndikatoren. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
20. august 2013
LÆS MERE
Printvenlig udgaveTabeller