Konservative krav til erhvervsuddannelserne vil styrke folkeskolen

Det Konservative Folkepartis udspil til en reform, der kan løfte erhvervsuddannelserne betydeligt, vil samtidig styrke folkeskolerne, mener DA.

Siden 1995 er andelen af unge under 30 år med en erhvervsuddannelse faldet fra 30 til 21 procent. Det har alvorlige konsekvenser for arbejdsmarkedet, der frem mod 2020 vil opleve et dyk i antallet af erhvervsuddannede med yderligere 37.000 personer.

Det Konservative Folkeparti vil med et nyt udspil ændre kursen, og blandt andet indføre ”varedeklarationer” på erhvervsuddannelserne, der klart og præcist beskriver krav, indhold og muligheder for videreuddannelse.

Det Konservative Folkeparti foreslår endvidere følgende:

  • For de unge, der ikke er motiverede skal der laves et individuelt forløb med henblik på at sikre, at den unge bliver uddannelsesparat.
  • Folkeskolens 10. klasse skal forbeholdes de ikke-uddannelsesparate
  • Der skal i folkeskolen sættes ind tidligere i forhold til afklaring og vejledning af eleverne med henblik på det rigtige valg af uddannelse første gang.
  • Der indføres adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Udover at opfylde disse adgangskrav skal man også vurderes at være uddannelsesparat og motiveret.
  • I forløbet på erhvervsuddannelserne skal der være bedre styr på, om eleverne deltager i undervisningen.
  • Fagligheden på erhvervsuddannelserne skal højnes med mere kvalitet i undervisningen og dygtigere lærere.
  • Der skal arbejdes mere med niveaudeling, talentlinjer og innovative linjer, der højner lysten til iværksætteri.
  • Opgradering af faciliteter og udstyr så det svarer til det, som eleverne møder ude på virksomhederne.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Det Konservative Folkeparti har med sit EUD-udspil løftet det politiske ambitionsniveau for indholdet af reformen af erhvervsuddannelserne.

Det vil styrke virksomhedernes konkurrenceevne, og de unges beskæftigelsesmuligheder betydeligt, hvis udspillet gennemføres.

DA efterlyser en bred politisk opbakning til en grundlæggende reform af erhvervsuddannelserne, som sikrer, at flere unge tager en erhvervsuddannelse, der samtidig skal løftes i kvalitet

Ved at stille klare krav til, hvad det kræver at komme ind på en erhvervsuddannelse, vil man løfte kvaliteten i folkeskolen.

Erhvervsuddannelserne skal fremover være et tilvalg for de unge, deres forældre og folkeskolen – ikke et fravalg, som tilfældet desværre er i dag. Det Konservative Folkepartis udspil kan gøre en forskel.”

Uddannelse
25. august 2013
KONTAKT
LINKS
Det Konservative Folkepartis udspil