Vi er ikke ude af krisen

Finanspolitikken balancerer på en knivsæg. Det er afgørende, at der gennemføres nye, markante og vækstskabende reformer, mener DA.

Regeringen har i dag fremlagt sit udspil til næste års finanslov.

Det er et finanslovsudspil som afspejler, at statskassen fortsat holder en stor hånd under dansk økonomi med offentlige investeringer på planlagte 44 mia. kroner i 2014.

Øvrige centrale elementer i finanslovforslaget:

  • Den økonomiske politik løfter aktiviteten med knap ½ pct. af BNP.
  • Udmøntning af regeringens aftale med Enhedslisten om at udsætte indfasningen af dagpengereformen.
  • Samlet vækst i det offentlige forbrug på 0,5 pct. i 2014. Det øger antallet af offentligt ansatte med op til 2.000 personer.
  • 1 mia. kroner afsættes i reserve til en kommende reform af erhvervsuddannelserne

Jørn Neergaard Larsen, adm. direktør:

”De store strukturelle underskud på finansloven risikerer at ende som kunstigt åndedræt uden den ønskede effekt, hvis ikke regeringen samtidig sikrer, at der gennemføres nye og markante reformer.

Vi bruger penge, som vi ikke har. Det forudsætter, at tiden nu bruges til at øge virksomhedernes konkurrenceevne, så dansk økonomi ikke havner i en gældsfælde.

På efterårets politiske dagsorden står som væsentlige emner en reform af beskæftigelsessystemet, en styrkelse af erhvervsuddannelserne og en bebudet indsats mod ulovlig arbejdskraft i Danmark.

En stærkere myndighedsindsats skal sikre, at udenlandsk arbejdskraft ikke er ulovlig arbejdskraft.

En reform af erhvervsuddannelserne skal sørge for, at flere unge får en erhvervsuddannelse, og får den på et højere niveau end i dag.

En effektivisering af beskæftigelsessystemet skal sikre, at ledige hurtigere finder vej til de mange jobåbninger der er på arbejdsmarkedet.

Succesen af disse reformer er en forudsætning for at skabe vækst i Danmark.”

Arbejdsmarked
27. august 2013
KONTAKT
LINKS
Finanslovsforslag 2014