KonfliktStatistik 2. kvartal 2013

  • Næstlaveste konfliktomfang for et 2. kvartal

I 2. kvartal 2013 var der 65 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som resulterede i 3.662 tabte arbejdsdage. Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 32,4 personer og var af 1,1 dags varighed. Konfliktomfanget for et 2. kvartal var dermed det næstlaveste siden 1991, hvor statistikken startede i sin nuværende form.

Der var 25 arbejdsstandsninger med baggrund i lønspørgsmål i 2. kvartal 2013, hvilket svarer til knap 40 pct. af alle arbejdsstandsninger. Det resulterede i 2.828 tabte arbejdsdage, omfattede i gennemsnit 42,2 personer og var af 1,7 dags varighed.

Tabellen i Læs mere boksen viser de overenskomststridige arbejdsstandsninger i alt samt arbejdsstandsninger begrundet i lønspørgsmål siden 2009.

Metode

På overenskomstområdet kan arbejdet som udgangspunkt ikke nedlægges, så længe overenskomsten løber.

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsstandsninger indenfor DA-området. Arbejdsstandsningerne opgøres pr. arbejdssted.

Statistikken bygger på indberetninger om arbejdsstandsninger med oplysninger om årsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsstandsningen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsstandsninger og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Antal arbejdsstandsninger i kvartalerne kan ikke summeres til året, da samme arbejdsstandsning enkelte steder er genoptaget i det efterfølgende kvartal og derfor optræder i begge kvartaler.

En uddybende dokumentation findes på DA’s hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik 2. kvartal 2013 indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige arbejdsstandsninger og udkommer dags dato.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Chefkonsulent
Povl-Christian Jensen
33 38 92 80
pcj@da.dk
Publiceret:
4. september 2013
LÆS MERE
TabelPrintvenlig udgave