Forslag fra V og DF vil løfte kvalitet på EUD

Skærpede optagelseskrav på erhvervsuddannelserne skal sikre erhvervslivet dygtige medarbejdere i fremtiden.

Dansk Folkeparti og Venstre præsenterer i dag deres pointer forud for forhandlingerne om reform af erhvervsuddannelserne.

Dansk Folkeparti lægger i sit forslag op til at skærpe optagelseskravene til erhvervs- og ungdomsuddannelserne og forbedre mulighederne for eleverne på erhvervsuddannelserne til at læse videre. Partiet foreslår, at der til hver af de 109 erhvervsuddannelser laves en beskrivelse af mulighederne for erhvervsuddannelse.

Venstre stiller i sit forslag krav om, at kun elever med karakteren 2 i dansk og matematik skal have lov at starte på grundforløbet på en uddannelse. For at komme videre til hovedforløbet, der i Venstres forslag består af virksomhedspraktik og teoretiske forløb på af sammenlagt to til fire års varighed, skal eleven opfylde en række faglige og personlige krav. Endelig foreslår Venstre, at erhvervsskolerne i højere grad skal modtage offentlige tilskud – de såkaldte taxameterpenge. Udløsning af tilskuddene afgøres af erhvervsuddannelsernes succes med at få i eleverne i mål.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Med udspillene fra oppositionen har regeringen nu et enestående grundlag for at samle et bredt flertal om en reform, der kan genskabe respekten for erhvervsuddannelserne.

Det gennemgående tema i udspillene er adgangskrav og vurdering af, om eleverne har forudsætninger for at gennemføre uddannelserne. Dansk Arbejdsgiverforening deler opfattelsen af, at en højnelse af kvaliteten er forudsætningen for at genskabe respekten om erhvervsuddannelserne. Adgangskrav er faktisk vejen til, at langt flere vil få en erhvervsuddannelse, og det er helt nødvendigt for det private erhvervsliv”.

Uddannelse
6. september 2013
KONTAKT