Virksomheder vil gerne fastholde medarbejdere, men mangler engagement fra jobcentrene

Ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) fastslår, at når virksomheden inddrages i processen, stiger sandsynligheden for, at en sygdomsramt person med en arbejdsskade fastholdes på arbejdsmarkedet.

Virksomhederne efterlyser hjælp og at jobcentrene tager større ansvar.

Mange virksomheder gør i dag en stor indsats for at få sygemeldte med en arbejdsskade tilbage på arbejdspladsen, men står meget alene med opgaven.

Rapporten viser, at følgende elementer er helt centrale for at sikre en velfungerende fastholdelse af sygemeldte med en arbejdsskade:

  • Tidlig indsats
  • Inddragelse af virksomheden
  • En koordinering mellem aktører og indsatser
  • Tydelig ansvarsplacering af indsatser

Arbejdsmiljøchef Karoline Klaksvig udtaler:

”Vi ser gerne, at der bliver brugt de rette ressourcer tidligt i forløbet for at understøtte en tilbagevenden af den sygemeldte med en arbejdsskade på arbejdsmarkedet.

Virksomhederne vil gerne medvirke til at fastholde medarbejdere, men savner både et større engagement fra jobcentrene og et arbejdsskadesystem med fokus på fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Arbejdsskadesystemet i dag er stort set alene gearet til at beregne en korrekt økonomisk erstatning. Systemet burde i langt højere grad have den tilskadekomnes livskvalitet i centrum, bl.a. gennem at understøtte en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.”

Arbejdsmiljø
12. september 2013
KONTAKT
LÆS MERE
Rapport: Arbejdsfa­stholdelse af skadelidte medarbejdere