Ekspertudvalg kløjes i klausuler

Sociale klausuler kan føre til færre praktikpladser, mener DA

Ekspertudvalget om infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov er nedsat af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og har nu fremlagt en rapport og 12 konkrete anbefalinger til, hvordan flere ledige kommer i job i milliardbyggerierne.

Ekspertudvalget anbefaler bl.a., at der bakkes op om, at de offentlige bygherrer i overensstemmelse med finanslovsaftalen for 2013 og aftalerne om den kommunale og regionale økonomi for 2014, så vidt muligt anvender sociale klausuler i forbindelse med udbudskontrakter ved større statslige og regionale infrastrukturprojekter. Det gælder særligt sociale klausuler i forhold til oprettelse af lære- og praktikpladser.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Ekspertudvalget tager fejl med hensyn til brug af sociale klausuler. Der er ikke meget ekspertise i deres indsigt om erhvervsuddannelser.

Brug af sociale klausuler vil ikke skabe flere praktikpladser til eleverne på erhvervsskolerne. Tværtimod. Der er stor risiko for, at praktikvirksomhederne i fremtiden vil rekruttere og ansætte elever i forbindelse med offentlige udbud, der omfatter krav om sociale klausuler. Den almindelige og anerkendte rekruttering, hvor virksomheder ansætter elever, når der er en ledig praktikplads eller en tilgang af arbejdsopgaver, vil blive tilsidesat. I stedet pålægges virksomhederne nu at tage ’kvote-elever’.

Det er afgørende, at eleverne ved, at de har en praktikplads, fordi virksomheden har brug for dem – ikke fordi virksomheden skal leve op til en social klausul.”

Mere viden

BM: Pressemeddelelse og link til udvalgsrapport

Uddannelse
13. september 2013
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden