FraværsStatistik 2012

  • Markant fald i sygefravær på DA-området
  • Sygefravær udgør 3,1 pct. af den mulige arbejdstid i 2012

Udviklingen i fravær

Sygefraværet på DA-området er faldet fra 7,3 dage til 6,9 dage pr. beskæftiget fra 2011 til 2012. Sygefraværet svarer nu til 3,1 pct. af den mulige arbejdstid. Sygefraværet er på sit laveste niveau siden 1994, hvor en samlet fraværsprocent for arbejdere og funktionærer blev beregnet for første gang.

Sygefraværet er faldet for kvindelige arbejdere med 0,5 pct.-point til 4,7 pct. af den mulige arbejdstid. For mandlige arbejdere og funktionærer er sygefraværet faldet med 0,2 pct.-point, mens det for kvindelige funktionærer er faldet med 0,1 pct.-point.

Fravær på grund af børns sygdom er faldet med 0,1 pct.-point, mens fravær som følge af arbejdsulykker og andet fravær er uændret. Barselsfraværet er faldet med 0,1 pct-point totalt set, og det er særligt de kvindelige arbejdere, som har haft mindre barselsfravær.

Det samlede fravær er faldet med 0,2 pct.-point fra 2011 til 2012, hvilket kan henføres til faldet i sygefravær, barselsfravær og fravær som følge af barns sygdom.

Fraværets størrelse

Det samlede fravær på DA-området udgør 4,4 pct. af den mulige arbejdstid i 2012. Heraf udgør sygefravær 3,1 pct.-point, jf. figuren ovenfor.

Fraværsprocenten er lavere for funktionærer end for arbejdere. Det samlede fravær for arbejdere udgør i 2012 4,7 pct., mens det udgør 4,1 pct. for funktionærer, jf. tabellen i Læs mere boksen.

For både arbejdere og funktionærer er fraværet lavere for mænd end for kvinder. Det samlede fravær er 4,2 pct. for mandlige arbejdere og 6,6 pct. for kvindelige arbejdere.

For funktionærer er det samlede fravær 2,5 pct. for mænd og 6,7 pct. for kvinder. Heraf udgør sygefraværet hhv. 1,9 og 3,5 pct.-point.

Erstatningsferie

Fra 1. maj 2012 blev ferieloven ændret, så sygdom under ferie under visse betingelser udløser ret til erstatningsferie. Ændringen medfører isoleret set et lidt højere sygefravær, men effekten kan ikke udskilles for sig selv i de generelle resultater, og mere end opvejes af det generelle fald.

Metode

Fraværsprocenten er beregnet som antal registrerede fraværstimer i procent af antal mulige arbejdstimer i året fratrukket feriedage, afholdte feriefridage, særlige feriedage og omsorgsdage.

I FraværsStatistik 2012 indgår i alt ca. 380.000 lønmodtagere på DA-området. Resultaterne er sammenvejet på baggrund af antal helårsbeskæftigede i DA's StrukturStatistik 2012.

Læs mere om metoden i dokumentationen på DA's hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation (pdf) FraværsStatistik 2012 udkommer i uge 38 og indeholder mere detaljerede fraværsoplysninger.

Statistikken (pdf) kan rekvireres ved henvendelse til DA's forlag på e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24. Den koster 196,- kr. ekskl. moms.

KONTAKT
Chefkonsulent
Martin Jeppesen
33 38 93 57
maj@da.dk
Publiceret:
19. september 2013
LÆS MERE
TabelPrintvenlig udgave