Uddannelse for sig og beskæftigelse for sig

KL’s bud på en ny beskæftigelsesindsats flugter virksomhedernes behov. DA er enig i, at uddannelse af ledige skal foregå i det almindelige uddannelsessystem.

Kommunernes Landsforening (KL) har i dag offentliggjort et udspil til fremtidens beskæftigelsespolitik.

KL foreslår blandt andet følgende:

  • Sanktionerne over for forsikrede ledige skærpes
  • Virksomhederne skal opleve, at der er én indgang, stor tilgængelighed og kort responstid, når de samarbejder med kommunerne
  • Opkvalificering målrettes områder med gode beskæftigelsesmuligheder
  • Ordinær uddannelse skal ske i det ordinære uddannelsessystem
  • Frie rammer for kommunernes tilrettelæggelse af aktivering
  • Systematisk effektmåling af aktiveringen
  • Refusionen fra stat til kommuner skal understøtte, at færrest muligt ender på langvarig forsørgelse
  • Afbureaukratisering af proceskrav og regelforenkling

KL opfordrer samtidig til, at de uforklarlige forskelle i A-kassers rådighedsvurderinger kulegraves.

Henrik Bach Mortensen, direktør:

”KL’s udspil til en ny beskæftigelsesindsats flugter i hovedtræk virksomhedernes behov for en mere effektiv indsats.

KL peger helt rigtigt på, at ledige der ønsker en ordinær uddannelse må tage den i det almindelige uddannelsessystem. Ligesom det er rigtigt, når KL siger, at uddannelse i beskæftigelsessystemet skal være målrettet mod virksomhedernes behov.

Til gengæld er det et fejlskud, når KL foreslår at give en ret til uddannelse på dobbelt SU til ufaglærte ledige. Det må aldrig være væsentligt mere fordelagtigt at uddanne sig under ledighed end i andre faser af ens liv.

Den beskæftigelsespolitiske kerneopgave er at hjælpe ledige i job. Og når kommunerne samtidig peger på, at der er områder af arbejdsmarkedet, som det i praksis er svært at rekruttere dansk arbejdskraft til, så må alarmklokkerne ringe.

Derfor bakker arbejdsgiverne fuldt op om, at de, der har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen også skal bære det økonomiske ansvar for beslutningerne. Ligesom rådighedskontrollen skal ses efter i sømmene, og beskæftigelsesindsatsen skal samle sig om det, vi ved virker.”

Arbejdsmarked
24. september 2013
KONTAKT
LINKS
KL's beskæftigel­sespolitiske udspil