Regeringen, LO og DA sætter skarpe mål for erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelserne skal reformeres på grundlag af en række markante målsætninger, der kommer til at sætte rammen for udviklingen af erhvervsuddannelserne dette efterår. Lønmodtagerne og arbejdsgiverne har sammen med regeringen aftalt otte mål for udviklingen af erhvervsuddannelserne.

Veluddannet faglært arbejdskraft skal være en hjørnesten for fremtidens vækst og velstand i Danmark. Det er Regeringen, LO og DA’s enige om i den aftale om otte mål for udvikling af erhvervsuddannelserne, som netop er indgået.

De otte principper er i aftalen nærmere beskrevet under overskrifterne:

  1. Tydelige krav til eleverne
  2. En uddannelsesvej for alle unge
  3. Et overskueligt valg for de yngste elever
  4. En målrettet vej for de unge elever
  5. Målrettet vej for de voksne
  6. Øget kvalitet i uddannelserne
  7. Bedre muligheder for de dygtigste
  8. Flere praktikpladser og en reel uddannelsesgaranti

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Fælleserklæringen mellem regeringen, lønmodtagerne og arbejdsgiverne skaber retningen for en gennemgribende reform af erhvervsuddannelserne. Dermed kan vi nu alle komme i arbejdstøjet og komme i gang med at skabe erhvervsuddannelser, der matcher virksomhedernes behov.

Senere i dag præsenterer regeringen sit udspil: ”Faglært til fremtiden”. Dette udspil er regeringens udspil. Det er i den kommende tid en hovedopgave for Dansk Arbejdsgiverforening og vores medlemsorganisationer at medvirke til at få omsat fælleserklæringen til fælles resultater. Først når vi står med erhvervsuddannelser, som er duelige for erhvervslivet og attraktive for de unge, er målet nået.

Den enighed, der nu er skabt mellem regeringen, lønmodtagerne og arbejdsgiverne, er ikke afslutningen på en politisk proces – det er begyndelsen.

Det er en kæmpe udfordring, vi har foran os, men det er helt nødvendigt, at vi nu får skabt et moderne erhvervsuddannelser. Uddannelser, der er lige dybt respekteret af de unge og af det erhvervsliv, der er fundamentet for samfundets velstand.”

Mere viden

Fælleserklæring om reform af erhvervsuddannelser

Uddannelse
2. oktober 2013
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden