Danskernes tab af kompetencer dybt bekymrende

Årtiers svigt i grundskole og erhvervsuddannelsessystemet har sat sine spor i danskernes kompetencer, viser ny OECD-analyse

OECD offentliggør i dag det omfattende PIAAC-studie, hvor kompetencer i læsning, regning og opgaveløsning på computer er testet.

De danske resultater viser, at danskernes kompetencer er betydeligt svagere end lande, vi normalt sammenligner os med. Og hvad angår læsning viser OECD-målingen, at danskernes kompetencer er væsentligt ringere i dag end for 15 år siden.

Undersøgelsens hovedresultater:

  • Hver sjette voksne dansker er dårlig til at læse. Det svarer til 583.000 personer
  • Hver syvende voksne dansker har svært ved at løse simple tælleopgaver
  • Mere end en million voksne danskere er dårlige til at bruge en computer
  • Internationalt ligger Danmark under gennemsnittet i læsning og over gennemsnittet i regning
  • Danskernes læsekompetencer er ringere i dag, end de var i 1998

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”OECD’s omfattende analyse er rystende læsning. Der er et bekymrende lavt kompetenceniveau i den voksne danske befolkning, som blandt andet kan henføres til, at de nye generationer på arbejdsmarkedet ikke har så stærke læsekompetencer som tidligere. Men faldet er at finde i alle aldersgrupper.

9.z taber ikke bare til Kina. 9.z har tabt til de fleste af de lande, som vi normalt sammenligner os med.

Alt for mange danskere har for svage kompetencer i de basale folkeskolefag. Det er en trussel mod virksomhedernes konkurrenceevne og Danmarks velstand. Alt, alt for mange unge har forladt skolen uden helt simple læse- eller regnekompetencer.

Dette svigt kan nu desværre aflæses direkte i OECD’s kortlægning af danskernes kompetencer.

I årevis blev det stiltiende accepteret, at uddannelsessystemet ikke fungerede. Først de senere år er der taget skridt i den rigtige retning. Det er helt afgørende, at vi fortsætter ud af reformsporet og løfter kvaliteten i grundskolen og i erhvervsuddannelserne, så fremtidens arbejdsstyrke er bedre rustet til at tage del i den internationale konkurrence.

Men det kræver samtidig, at gevinsten ved at tage en uddannelse og tage et job forbedres markant. Den økonomiske gevinst ved at træffe de rigtige valg er desværre vanskelig at få øje på for mange i dag.”

Uddannelse
8. oktober 2013
KONTAKT
LINKS
Danskernes kompetencer - SFI's hovedrapportOECD's rapport