Vismændene dokumenterer: Afkortning af dagpengeperiode virker

Vismandsrapporten konkluderer endnu en gang, at den kortere dagpengeperiode får ledige hurtigere ud af ledighed. Rapportens analyser viser også, at ledige typisk får job via de samme kanaler som beskæftigede.

Vismændene har undersøgt, hvordan den 2-årige dagpengeperiode har påvirket lediges jobsøgning. Analyserne viser, at reformen har fået ledige til at søge bredere og mere intensivt med den konsekvens, at de hurtigere kommer tilbage i job.

Samtidigt mener vismændene, at de mange udsættelser af dagpengereformen er uhensigtsmæssige, da de reducerer de lediges incitament til at søge job, og dermed udhuler effekten af dagpengereformen.

Rapporten viser også, at ledige i høj grad får job via de samme kanaler som beskæftigede, dvs. via netværk og almindelig jobsøgning.

Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen:

”Vismændene rapport viser – på linje med andre undersøgelser – at det var rigtigt at afkorte dapgengeperioden. Analyserne dokumenterer, at reformen har fået ledige til at søge bredere og mere intensivt med den konsekvens, at de hurtigere kommer tilbage i job.

Samtidig mener vismændene, at de mange udsættelser af dagpengereformen er uhensigtsmæssige, da de reducerer de lediges incitament til at søge job, og dermed udhuler effekten af dagpengereformen.

Rapporten viser også, at ledige i høj grad får job via de samme kanaler som beskæftigede, dvs. via netværk og almindelig jobsøgning.”

Arbejdsmarked
8. oktober 2013
KONTAKT