Lønkonkurrenceevnen forringet med ¾ procentpoint om året siden 1997

År efter år har lønstigningerne været højere i Danmark, og først de seneste par år er vi begyndt at vinde en smule tilbage.

Statistikudvalget – bestående af repræsentanter for Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Økonomiministeriet, LO og DA – har for nylig udsendt deres årlige rapport om arbejdskraftomkostningerne i Danmark og i udlandet.

Rapporten viser, at lønkonkurrenceevnen i fremstillingsvirksomhed – målt ved forskellen i stigningen i medarbejderomkostningerne i Danmark og udlandet – i perioden 1997-2012 er blevet forringet med knap ¾ procentpoint i gennemsnit om året.

Statistikudvalget ser også nærmere på enhedslønomkostningernes udvikling. Mens medarbejderomkostningerne er baseret på lønstatistik, så er enhedslønomkostningerne baseret på nationalregnskabstal, der kan medføre betydelige revisioner på grund af opgørelsernes foreløbige usikkerhed.

Udviklingen i enhedslønomkostningerne viser, at Danmarks lønkonkurrenceevne blev forbedret med 9,5 procent fra 2011 til 2012. Målt ved enhedslønomkostningerne er lønkonkurrenceevnen i 2012 dog stadig næsten 15 procent dårligere end i 2000.

Karina Ransby, analysechef:

”De danske lønninger er de seneste år steget lidt mindre end i de lande, vi konkurrerer med, men der er langt igen, før vi har genvundet den lønkonkurrenceevne, vi satte over styr frem til krisen.

Den private beskæftigelse er styrtdykket og det mere end i andre lande. Mere end 800.000 danskere i alderen 18-64 befinder sig på offentlig forsørgelse og danske virksomheder ser ud over landets grænser, når de har mulighed for at udvide produktionen.

Det er vidnesbyrd om alvorlige konkurrenceevneproblemer, der i meget høj grad skyldes, at medarbejderomkostningerne er steget mere end i udlandet.”

Mere viden

Arbejdsmarked
17. oktober 2013
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden
LINKS
Økonomi- og Indenrigsministeriet om konkurrenceevnen