Job er valgets hovedtema

Af Erik Nielsen, borgmester og formand for Kommunernes Landsforening
Henrik Bach Mortensen, direktør Dansk Arbejdsgiverforening

Kommunerne har taget beskæftigelsespolitikken til sig. Virksomheder og kommuner indgår nu i et langt tættere samspil og i valgkampen op til kommunalvalget 19. november er beskæftigelsespolitikken nu et hovedtema.

Kommunerne fik for alvor beskæftigelsespolitikken som arbejdsfelt efter kommunalreformen i 2007. Nu er det på tide, at vi tager skridtet fuldt ud og giver kommunerne de redskaber, de skal have for at løfte opgaven – i fremtidens beskæftigelsespolitik skal jobcentrene endnu tættere på virksomhederne, og vi skal derfor give kommunerne bedre muligheder for at styre efter borgernes og virksomhedernes behov.

Det private erhvervsliv er inde i en stærk omstilling til en egentlig global konkurrence. Det betyder selvfølgelig også en udvikling i, hvilke kompetencer medarbejderne skal have. Da kommunernes opgave er at bistå de borgere, der ikke selv kan finde en plads på arbejdsmarkedet, er det vigtigt, at der er en god dialog mellem kommuner og virksomheder, så kommunerne har mulighed for at have fingeren på pulsen og kende virksomhedernes behov.

Hovedopgaven for kommunerne er selvfølgelig at bistå og understøtte de ledige. Jobcentrene skal sikre, at kvalificerede og motiverede ledige søger på virksomhedernes job-opslag eller selv er opsøgende over for jobmuligheder i virksomhederne. Den opgave indebærer, at jobcentrene skal synliggøre deres services over for virksomhederne. Jobcentrene skal byde sig til med en konkret indsats i forhold til virksomhedernes rekruttering. Virksomhedskontakt skal ikke måles i kvantitet - den opsøgende virksomhedskontakt skal derimod have et klart formål og være baseret på viden om, hvilke virksomheder der sandsynligvis har eller vil få problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Jobcentrene skal arbejde tættere sammen, fordi de fleste virksomheder vil have kontakt til flere jobcentre – både i forbindelse med rekruttering og ved håndtering af sygdomsforløb. Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis virksomhederne skal tilpasse sig hver enkelt kommunes måde at gribe opgaverne an på. Der bør være omvendt. De store offentlige anlægsarbejder er gode eksempler på, at kommunerne samarbejder på tværs om arbejdskraftbehovet.

Potentialet er ikke udtømt. En markant afbureaukratisering af jobcentrenes samspil med virksomhederne vil lette samspillet mellem jobcentre og virksomheder betydeligt, og gennem samarbejdsaftaler erstatte en stor del af papirarbejdet i de konkrete sager.