Dansk Arbejdsgiverforening har den 31. oktober 2013 svaret Beskæftigelsesrådets sekretariat i sagen om

Svar på høring om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats - Brobygning til Uddannelse

Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 25. oktober 2013 sendt et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats til skriftlige bemærkninger i Beskæftigelsesrådet.

Det foreslås i bekendtgørelsen, at jobcentrene frem til den 31. december 2014 efter ansøgning skal have mulighed for at fravige kravene om, at ledige skal være aktivt arbejdssøgende samt stå til rådighed for henvist arbejde.

Kravet om rådighed kan efter forslaget fraviges, hvis den ledige deltager i et brobygningsforløb, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har godkendt og givet tilsagn til som led i initiativet Brobygning til Uddannelse.

Arbejdsgiversiden i BER (DA og Lederne) kan ikke støtte, at kravene om rådighed fraviges. Det er ikke foreneligt med retten til at modtage hhv. arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp som ledig, at der ikke er et krav om at være til rådighed for arbejdsmarkedet.

Hvis der ikke skal gælde et rådighedskrav under deltagelse i et brobygningsforløb, får tilbuddet mere karakter af at være et selvstændigt uddannelsesforløb. Det logiske vil derfor efter arbejdsgiversidens vurdering være, at forsørgelsen under deltagelse i et Brobygningsforløb til Uddannelse bør være SU.

Arbejdsgiversiden skal samtidig anbefale, at der bliver fastsat kriterier for brugen af Brobygning til Uddannelse, som kan sikre, at jobcentrene i stedet for fokus på ordinær uddannelse sætter fokus på at finde en ordinær beskæftigelse for personer i målgruppen. Efter arbejdsgiversidens vurdering vil en stor gruppe af de unge ydelsesmodtagere kunne opnå et langt større udbytte af at tilegne sig kompetencer gennem et arbejde på en almindelig arbejdsplads.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
1. november 2013