Ny statistik stiller skarpt på praktikpladssituationen

Omlægning af praktikpladsstatistik giver et mere retvisende billede af elevernes praktikpladssituation på erhvervsuddannelserne.

Undervisningsministeriet har – på grundlag af den politiske aftale fra efteråret 2013 om Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti – ændret sin opgørelse af praktikpladssøgende elever, så praktikpladsstatistikken nu giver et mere retvisende billede af elevernes situation.

Praktikpladsstatistikken skelner i dag mellem elever, der i gang med deres erhvervsuddannelse og elever, der søger praktikplads uden at være i gang med den erhvervsuddannelse, hvor de søger praktikplads.

De nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at kun 672 ud af 83.026 elever på erhvervsuddannelserne ikke er i gang eller har mulighed for at være i gang med deres erhvervsuddannelse. Det er under 1 procent af eleverne.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Det er gennem de seneste år lykkes at dæmme op for ubalancen mellem elevernes praktikpladsønsker og det antal praktikpladser virksomhederne med afsæt i den aktuelle ordretilgang kan tilbyde.

I dag kan langt de fleste elever gennemføre deres erhvervsuddannelse. Vi har uddannelsesgaranti i Danmark, og det betyder, at på nær 600 er alle elever aktuelt er i gang med deres erhvervsuddannelse eller har mulighed for at gennemføre deres uddannelse i praktikcentre, indtil eleven evt. får praktikplads i en virksomhed.”

Mere viden

Praktikpladsstatistik september 2013

Uddannelse
8. november 2013
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden