Løn ikke for politikere

Af adm. direktør Jørn Neergaard Larsen, Dansk Arbejdsgiverforening

LO’s formand Harald Børsting skriver i Berlingske, Opinion, at han ikke kan forstå, at Dansk Arbejdsgiverforening ikke er tilhænger af klausuler, der tvinger udenlandske virksomheder, der vil levere ydelser til det offentlige, til at overholde de overenskomster, som DA’s medlemmer er forpligtede af over for LO’s medlemmer.

Lad mig komme med tre argumenter:

Klausuler om løn er i strid med EU, og ingen kommuner vil derfor kunne retshåndhæve klausulerne over for udenlandske virksomheder, hvis de ikke lever op til dem. Danske virksomheder vil derimod være forpligtet, og dermed har man opnået det stik modsatte af, hvad man ønsker: at undgå unfair konkurrence mellem danske og udenlandske virksomheder.

Aftalesystemet er afhængigt af, at lønmodtagerne og arbejdsgiverne selv formår at rage kastanjerne ud af ilden. Hvis vi begynder at bede politikerne om at sikre lønvilkårene, så er aftalemodellen tabt på gulvet, og det er faktisk lidt svært at forstå, at fagbevægelsen er så ivrige efter at save i den gren, de selv sidder på.

Harald Børsting trækker frem, at DA jo selv har været med til at skrive under på, at vi bør tilstræbe, at udenlandske leverandører arbejder på overenskomstvilkår, og hertil er kun at sige: ja, netop. Lønmodtagere og arbejdsgivere kan som noget helt naturligt arbejde for overenskomster, men at bede politikerne om at hjælpe, er som at kaste en jernstang til en druknende.

Som det tredje argument vil jeg nævne, at vi heldigvis har langt bedre metoder til at håndtere, at stadig flere medarbejdere fra vores nabolande kommer og hjælper med at holde produktionen oppe. Der er mellem lønmodtageren og arbejdsgiverne indgået mange aftaler om, hvordan vi håndterer udenlandsk arbejdskraft, og det bedste er, at aftalerne virker.

I forhold til lovgivningsmagten har både LO og DA understøttet, at ingen udenlandsk virksomhed lovligt kan arbejde i Danmark uden at gøre sig synlig over for f.eks. skat, arbejdstilsyn og fagbevægelse. Dermed sikrer vi, at alle har mulighed for at løfte deres ansvar. Er der myndigheder, der ikke er i stand til at sikre overholdelse af landets love, så lad os tage en snak om dette, i stedet for at skyde den danske aftalemodel i sænk og bringe kommunerne ud, hvor de ikke kan bunde i forhold til EU-retten.

Bragt i Berlingske 18. november 2013