Dansk Arbejdsgiverforening har den 18. november 2013 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (kønsopdelt lønstatistik)

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

DA kan ikke støtte det fremsendte lovforslag om kønsopdelt lønstatistik, da det griber ind i eksisterende overenskomster, der er aftalt på det private arbejdsmarked.

Regeringens lovforslag om skærpelse af de eksisterende bestemmelser om kønsopdelt lønstatistik følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011. Hovedelementerne i lovforslaget er, at virksomheder med 10 fuldtidsbeskæftigede og mindst tre ansatte af hvert køn, skal være omfattet af reglerne om kønsopdelt lønstatistik.

Lovforslaget er uklart på en række væsentlige områder, hvilket hæmmer muligheden for en klar stillingtagen til centrale dele af forslaget – f.eks. spørgsmålet om brug af lønbegreb, selve statistikken, dobbeltforpligtigelser m.v.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
19. november 2013